Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Hizmet Binaları* İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

Hizmet binalarımız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi   bekleme   salonu, otopark, güvenlik kulübesi, ofis odaları, yedek parça odaları, showroom, çay ocakları, malzeme odaları, üretim tesisleri, ürün işleme odaları ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 213 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi Teknolojileri birimi tarafından denetlenmektedir. İlgili kanun gereği; çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, işyerinde gerek işveren gerek işçi açısından genel güvenliğin sağlanması ve yapılan işin işleyişinin takibi amacıyla hizmet binalarımızda sesli ve görüntülü kayıt yapılmaktadır. Ayrıca bu kayıtlar yasal mevzuatta öngörülen ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreler kadar saklanacaktır.

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili   kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’nin Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Sokak No:1 Tekkeköy/SAMSUN/TÜRKİYE yazılı olarak veya

elektronik posta üzerinden kvkk@ercal.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

*Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Hizmet Binaları

 

Ordu ili Kumru ilçesi Fındık Fabrikası

Samur Mah. Tekkiraz Cad. No:1/B Kumru/ORDU/TÜRKİYE

 

Zonguldak ili Alaplı ilçesi Fındık Fabrikası

Çayboyu Cad. No:105 Alaplı/ZONGULDAK/TÜRKİYE

 

Samsun ili Tekkeköy ilçesi Erçal Merkez Binası

Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Sokak No:1 Tekkeköy/SAMSUN/TÜRKİYE

 

İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Erçal Motors İkinci El Satış Ofisi

Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. Yadigar Sk. No:24 D:C Blok, 34852 Sancaktepe/İSTANBUL/TÜRKİYE